DINSDAG 5 MAART 2019 - VONK

DINSDAG 5 MAART 2019
locatie: De Link in Het Cenakel, Cenakel 1, Tilburg
zaal open: 20:00 uur | aanvang 20:30 uur |

VONK
Ensemble Vonk verdiept zich in evolutie, een proces van aanpassing aan veranderende omstandigheden, een wisselwerking tussen twee grootheden. Het is een proces met een open einde, waarin beide kunnen veranderen. In liederen die ze voor Vonk schrijven, belichten componisten Brechtje, Molly Joyce en Nicoline Soeter verschillende kanten en verschijningsvormen van dit proces. Ze richten zich op uiteenlopende onderwerpen. Het vermogen van een koppel om te vergroeien tot één hybride wezen. Voedsel dat van gedaante verandert in een eeuwige cirkelgang. Ideeënwerelden die ontstaan wanneer je het verschijnsel ‘vorm’ als startpunt neemt – deformatie, conformeren, vervormen, hervormen. Het doorontwikkelen van de mens tot een geslachtsloos wezen of juist een wezen dat de geslachten in meerdere gradaties in zich bergt.
In deze stukken wagen de componisten en het ensemble zich op het terrein dat de menselijke tegenhanger is van evolutie. In de menselijke natuur van de mens ligt het streven verankerd om te ontdekken wat zich voorbij de grenzen van het bekende bevindt: een onbegrensd reiken naar nieuwe verten, gedreven door de noodzaak om te blijven functioneren in veranderende omstandigheden en omgevingen. Dat kan noodlottig uitpakken, maar in de beste gevallen leidt het tot nieuwe vergezichten en inzichten, nieuwe mogelijkheden tot groei. Dat uit zich in de muziek die Van Dijk, Joyce en Soeter geschreven hebben. Uitgevoerd door sopraan Rianne Wilbers, saxofonist Tom Sanderman, klarinettist Erwin Muller en slagwerker Reggy van Bakel overbruggen ze de afstanden tussen genres en stijlen in een muzikaal evolutieproces.Tekst: René van Peer
Programma

 • Nicoline Soeter – The great oxidation event (2018)
 • Brechtje – How to unpack a bombvest (2018)
 • 
Brechtje – Is that your arm? (2018)
 • Molly Joyce – Conform (2018)
 • Molly Joyce – Deform (2018)
 • 
Nicoline Soeter – Circles & squares (2018)
 • Nicoline Soeter – Hands full of dirt (2018)
 • Molly Joyce – Reform (2018)
 • Molly Joyce – Transform (2018)
 • Nicoline Soeter – The larynx (2018)
 • Brechtje – Evolution of my Mexican food (2018)
In VONK werken vier musici en een componiste samen aan nieuwe producties. Het ensemble heeft een sterk eigen geluid door de originele bezetting van sopraan, saxofoons, klarinetten en slagwerk. VONK geeft opdrachten aan andere componisten en organiseert verrassende samenwerkingen met theatermakers en choreografen. Openminded en nieuwsgierig bouwt VONK sinds de oprichting in 2015 aan een grensoverschrijdend repertoire.

AGENDA  |  TICKETS